theyearzero:

The 1920s by Nancy Zhang (via 1920s by Nancy - nancy zhang - CGHUB)